ประเทศจีน อัตโนมัติ 4 หัว Jelly เติมเครื่อง 20-50BPM 2-100ml

อัตโนมัติ 4 หัว Jelly เติมเครื่อง 20-50BPM 2-100ml

รุ่น NO.: เอฟพีเอส-1
โครงสร้างกระบอกสูบฟีด: การให้อาหารหลายห้อง
อุปกรณ์จ่ายยา: ลูกสูบ
ประเทศจีน เครื่องเติมเจลลี่ 20-50BPM เครื่องบรรจุเจลลี่อัตโนมัติ 2-100ml

เครื่องเติมเจลลี่ 20-50BPM เครื่องบรรจุเจลลี่อัตโนมัติ 2-100ml

รุ่น NO.: เอฟพีเอส-1
โครงสร้างกระบอกสูบฟีด: การให้อาหารหลายห้อง
อุปกรณ์จ่ายยา: ลูกสูบ
1