ประเทศจีน เครื่องซักขวด PET อัตโนมัติ 250ml-2500ml 3000 BPH-32000 BPH

เครื่องซักขวด PET อัตโนมัติ 250ml-2500ml 3000 BPH-32000 BPH

รุ่น NO.: ซีพีอาร์-48
การใช้งาน: บรรจุภายใน
พิมพ์: เครื่องซีลบรรจุภัณฑ์
ประเทศจีน เครื่องล้างขวดอัตโนมัติจากเหล็กไร้สแตนเลส

เครื่องล้างขวดอัตโนมัติจากเหล็กไร้สแตนเลส

รุ่น NO.: ซีพีเจ-ดี
การใช้งาน: บรรจุภายใน
พิมพ์: เครื่องซีลบรรจุภัณฑ์
ประเทศจีน เครื่องซักขวดอัตโนมัติ เครื่องน้ํามันเครื่องปรุงรส

เครื่องซักขวดอัตโนมัติ เครื่องน้ํามันเครื่องปรุงรส

รุ่น NO.: ซีพีเจ-ดี
การใช้งาน: บรรจุภายใน
พิมพ์: เครื่องซีลบรรจุภัณฑ์
ประเทศจีน เครื่องทําความสะอาดขวดน้ําเหลว สแตนเลส อัตโนมัติเต็ม

เครื่องทําความสะอาดขวดน้ําเหลว สแตนเลส อัตโนมัติเต็ม

รุ่น NO.: ซีพีเจ-ดี
เกรดอัตโนมัติ: อัตโนมัติ
วัสดุบรรจุภัณฑ์: ไม้ไผ่, ไม้
ประเทศจีน เครื่องซักผ้ากระป๋องยาซักฟอก

เครื่องซักผ้ากระป๋องยาซักฟอก

รุ่น NO.: ซีพีเจ-ดี
การใช้งาน: บรรจุภายใน
พิมพ์: เครื่องซีลบรรจุภัณฑ์
ประเทศจีน การทําความสะอาด เครื่องล้างขวด เครื่องซักแห้ง เครื่องดื่ม เครื่องสําอาง

การทําความสะอาด เครื่องล้างขวด เครื่องซักแห้ง เครื่องดื่ม เครื่องสําอาง

รุ่น NO.: ซีพีอาร์-48
การใช้งาน: บรรจุภายใน
พิมพ์: เครื่องซีลบรรจุภัณฑ์
ประเทศจีน เครื่องล้างขวดเครื่องปรุงรสเหลวเหลวเหล็กไร้ขัด

เครื่องล้างขวดเครื่องปรุงรสเหลวเหลวเหล็กไร้ขัด

รุ่น NO.: ซีพีอาร์-48
การใช้งาน: บรรจุภายใน
พิมพ์: เครื่องซีลบรรจุภัณฑ์
ประเทศจีน เครื่องสำอางขวด PET อัตโนมัติขวดแก้วเครื่องซักผ้า

เครื่องสำอางขวด PET อัตโนมัติขวดแก้วเครื่องซักผ้า

รุ่น NO.: ซีพีอาร์-48
การใช้งาน: บรรจุภายใน
พิมพ์: เครื่องซีลบรรจุภัณฑ์
ประเทศจีน เครื่องซักขวดแก้วอัตโนมัติเต็ม เครื่องสําอางเครื่องสําอาง

เครื่องซักขวดแก้วอัตโนมัติเต็ม เครื่องสําอางเครื่องสําอาง

รุ่น NO.: ซีพีอาร์-48
การใช้งาน: บรรจุภายใน
พิมพ์: เครื่องซีลบรรจุภัณฑ์
1