ประเทศจีน เครื่องบรรจุเครื่องสำอางหลายหัว 20-50BPM เครื่องบรรจุขวดสูงสุดที่กำหนด

เครื่องบรรจุเครื่องสำอางหลายหัว 20-50BPM เครื่องบรรจุขวดสูงสุดที่กำหนด

รุ่น NO.: เอฟพีเอส-1
โครงสร้างกระบอกสูบฟีด: การให้อาหารหลายห้อง
อุปกรณ์จ่ายยา: ลูกสูบ
ประเทศจีน เครื่องเติมแชมพูอัตโนมัติ น้ํายาล้างมือ

เครื่องเติมแชมพูอัตโนมัติ น้ํายาล้างมือ

รุ่น NO.: เครื่องบรรจุ FPL-10
โครงสร้างกระบอกสูบฟีด: การให้อาหารหลายห้อง
อุปกรณ์จ่ายยา: ลูกสูบ
ประเทศจีน เครื่องเติมและปิดขวดเครื่องสําอาง 2ml-100ml

เครื่องเติมและปิดขวดเครื่องสําอาง 2ml-100ml

รุ่น NO.: เอฟพีเอส-1
เกรดอัตโนมัติ: อัตโนมัติ
ประเภทวัสดุ: ของเหลว
ประเทศจีน เครื่องเติมน้ํายาเคมี 4 ช่อง หม้อแชมพูอัตโนมัติเต็ม 30BPM

เครื่องเติมน้ํายาเคมี 4 ช่อง หม้อแชมพูอัตโนมัติเต็ม 30BPM

รุ่น NO.: เครื่องบรรจุ FPL-6
โครงสร้างกระบอกสูบฟีด: การให้อาหารหลายห้อง
อุปกรณ์จ่ายยา: ลูกสูบ
ประเทศจีน โต๊ะบน เครื่องเติมเครื่องสําอางน้ําหอม เครื่องเติมขวดเล็ก กระปุกครีม

โต๊ะบน เครื่องเติมเครื่องสําอางน้ําหอม เครื่องเติมขวดเล็ก กระปุกครีม

รุ่น NO.: เอฟพีเอส-1
โครงสร้างกระบอกสูบฟีด: การให้อาหารหลายห้อง
อุปกรณ์จ่ายยา: ลูกสูบ
ประเทศจีน เครื่องเติมน้ํามันหมักกระป๋องสัตว์เลี้ยงร้อน เครื่องเติมและปิดเครื่องอัตโนมัติ 100-1000 มล

เครื่องเติมน้ํามันหมักกระป๋องสัตว์เลี้ยงร้อน เครื่องเติมและปิดเครื่องอัตโนมัติ 100-1000 มล

รุ่น NO.: เครื่องบรรจุ FPL-12
เกรดอัตโนมัติ: อัตโนมัติ
ประเภทวัสดุ: ของเหลว
ประเทศจีน ครีมยาทา Tube Filler อัตโนมัติเครื่องสําอางพลาสติกอ่อน Tube เติม เครื่องปิด

ครีมยาทา Tube Filler อัตโนมัติเครื่องสําอางพลาสติกอ่อน Tube เติม เครื่องปิด

รุ่น NO.: เอฟพีเอส-1
โครงสร้างกระบอกสูบฟีด: การให้อาหารหลายห้อง
อุปกรณ์จ่ายยา: ลูกสูบ
ประเทศจีน เครื่องเติมและปิดขวดแชมพูอัตโนมัติ 10 ช่อง

เครื่องเติมและปิดขวดแชมพูอัตโนมัติ 10 ช่อง

รุ่น NO.: เครื่องบรรจุ FPL-12
โครงสร้างกระบอกสูบฟีด: การให้อาหารหลายห้อง
อุปกรณ์จ่ายยา: ลูกสูบ
ประเทศจีน เครื่องบรรจุเครื่องสําอางกล่องแบบม้วน 2-100 มล

เครื่องบรรจุเครื่องสําอางกล่องแบบม้วน 2-100 มล

รุ่น NO.: เอฟพีเอส-1
โครงสร้างกระบอกสูบฟีด: การให้อาหารหลายห้อง
อุปกรณ์จ่ายยา: ลูกสูบ
ประเทศจีน CE เครื่องเติมแชมพู หม้อน้ํายาน้ํายาน้ํายาน้ํายาน้ํายาน้ํายาน้ํายาน้ํายาน้ํายาน้ํายาน้ํายาน้ํายา

CE เครื่องเติมแชมพู หม้อน้ํายาน้ํายาน้ํายาน้ํายาน้ํายาน้ํายาน้ํายาน้ํายาน้ํายาน้ํายาน้ํายาน้ํายา

รุ่น NO.: เครื่องบรรจุ FPL-16
โครงสร้างกระบอกสูบฟีด: การให้อาหารหลายห้อง
อุปกรณ์จ่ายยา: ลูกสูบ
1 2 3 4 5 6