เครื่องหดอัตโนมัติ

เครื่องหดแขนเครื่องหดห่ออัตโนมัติ, automatic shrink wrap machine, พีวีซีหดเครื่อง.