เครื่องบรรจุแนวตั้ง

เครื่องบรรจุแนวตั้งอัตโนมัติ, เครื่องบรรจุถุง, เครื่องบรรจุของเหลว.