เครื่องติดฉลากอัตโนมัติ

ฉลากขวดกลม, เครื่องติดฉลากแนวนอน, เครื่องติดฉลากคู่ด้านเครื่องติดฉลากแนวนอน.