เครื่องปิดอัตโนมัติ

ขวดอัตโนมัติเครื่องปิดผนึกฝา, cap sealing machine, เครื่องสูงสุดที่กำหนดสกรู capper ขวดอัตโนมัติ.