เครื่องบรรจุขวดอัตโนมัติ

เครื่องบรรจุผงอัตโนมัติ, เครื่องบรรจุขวดเหลว, automatic water filling machine.