วางเครื่องบรรจุ

เครื่องบรรจุขวดนิวเมติก, เครื่องบรรจุของเหลวหนืด, วางเครื่องบรรจุหลอด.