เครื่องบรรจุขวดแชมพู

เครื่องบรรจุขวดน้ำมัน, เครื่องบรรจุเครื่องสำอางค์, เครื่องบรรจุของเหลว 4 หัว.